Topluluk Tarafından Doğrulandı simgesi
TR: Yasal Bilgilendirme: Bu domain alan adını korumak amacıyla alınmış olup, herhangibir unvan bildirimi yapmamaktadır ve kullanılabilir değildir.

EN:Legal Information: This domain has been purchased to protect the domain name, it does not declare any title and is not usable.

Rechtliche Hinweise: Diese Domain wurde zum Schutz des Domainnamens erworben, sie stellt keinen Titel dar und ist nicht verwendbar.